Да оживим живите места на България « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Да оживим живите места на България

Идеята за проекта е на Люсиена Алексиева и Диана Митева от 2012 г. и беше представена на семинара „Дом за живеене – 3″, организиран от „Здрав живот“ и „Идея Вита“. Видео от изложението- споделяне на Люсиена можете да видите от този линк - https://www.youtube.com/watch?v=HCY0oCukiBA.

Целите на този проект са : облагородяване, ремонтиране или изграждане и доизграждане на бази на „Идея Вита“ и партньори в малки населени места в страната с чиста и красива природа, с цел оживяване на тези „животворни“ места чрез присъствие на млади хора, които живеят природосъобразно, грижат се заприродата, отглеждат чиста храна в градини от нов тип, участват в различни събития, празници, дейности със себеподобни от други региони и чужбина, с местното население, с хора от различни домове и соц. институции, деца, комуникации с местното управление и съучастие в общи проекти и т.н. от този род дейности.

Първият етап е с две села в Старозагорския регион – Баните и Ново село, в които ще се облагородят, ремонтират и довършат 2 бази, собственост на Фондация „Идея Вита“.

Проектът ще продължи и в други региони с бази на партньори на „Идея Вита“.