Паневритмия « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Паневритмия

ПАНЕВРИТМИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 ГОДИНИ

И

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

БОДРА ГИМНАСТИКА РАЗ, ДВА, ТРИ

ПОДВИЖИ СЕ И СЕ СПРИ

СМЕЛО ПАК ТРЪГНИ НАПРЕД

РАДВАЙ СЕ НА БОЖИЙ СВЯТ

Паневритмия, 26-то упражнение „На ранина“

ЗАНИМАНИЯТА В „ИДЕЯ ВИТА“ СЕ ВОДЯТ ОТ ДИАНА МИТЕВА И ВКЛЮЧВАТ:

  • ПОЛОВИН ЧАС ДВИГАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ, НА ФОНА НА МУЗИКА, КОИТО РАЗДВИЖВАТ ТЯЛОТО И УСИЛВАТ КОНЦЕНТРАЦИЯТА
  • ЕДИН ЧАС ТАНЦУВАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ ПО ДВОЙКИ
  • ПОЛОВИН ЧАС ПЕЕНЕ И МУЗИКА

 

„Ритмичните движения при акомпанимент на музика могат да извършат чудеса!…

Ако научим днешните деца да играят и пеят паневритмия ще „… се подготви едно съвсем ново поколение, здраво и издържливо физически, с възвишени чувства, с духовен подем, със силна воля, с инициатива, души решителни, смели и активни, с калена нервна система!“ за да се създаде „… една по-възвишена, по-благородна, по-хармонична култура – култура на радостта, на светлината!“.

/Беинсá Дунó/

1146505_548059328580531_1890707256_n

Из Словото, Думи за паневритмията

С всички тези упражнения се хармонизират силите на организма, влиза се в контакт с възвишения свят на великите души и човек става едно с живата природа, която вечно твори. Затова, който играе тези упражнения ще бъде здрав, бодър, жизнерадостен и работоспособен, ще стане като децата – с чиста и светла душа, с развити дарби и способности, готов на всяко добро дело, за да реализира по-хубав живот за себе си, за другите и заедно с другите.

При това „Тия упражнения носят мир на земята!“

Затова паневритмията като мощно „оръжие“ на Любовта може да даде мощен тласък на „красивия велик процес, който става днес в колективната душа на човечеството – процес на пробуждане, просветление и освобождение“ за да дойде новия красив, по-добър живот, за който всички копнеем.

10251965_670339263019203_8212216141971886804_n