Паневритмия « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Translate

Translate »
CzechCroatianEnglishEstonianFrenchGermanGreekHungarianItalianRomanianRussianSerbianSlovenianSpanishSwedishTurkish
CzechCroatianEnglishEstonianFrenchGermanGreekHungarianItalianRomanianRussianSerbianSlovenianSpanishSwedishTurkish

Паневритмия

ПАНЕВРИТМИЯ ЗА ВЪЗРСТНИ И ДЕЦА НАД 10 ГОДИНИ

И

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

БОДРА ГИМНАСТИКА РАЗ, ДВА, ТРИ

ПОДВИЖИ СЕ И СЕ СПРИ

СМЕЛО ПАК ТРЪГНИ НАПРЕД

РАДВАЙ СЕ НА БОЖИЙ СВЯТ

Паневритмия, 26-то упражнение „На ранина“

 

„Ритмични движения при акомпанимент на музика може да извършат чудеса!…

Ако научим днешните деца да играят и пеят паневритмия ще „… се подготви едно съвсем ново поколение, здраво и издържливо физически, с възвишени чувства, с духовен подем, със силна воля, с инициатива, души решителни, смели и активни, с калена нервна система!“ за да се създаде „… една по-възвишена, по-благородна, по-хармонична култура – култура на радостта, на светлината!“.

Петър Дънов /Беинсá Дунó/

Из Словото, Думи за паневритмият

С всички тези упражнения се хармонизират силите на организма, влиза се в контакт с възвишения свят на великите души и човек става едно с живата природа, която вечно твори. Затова, който играе тези упражнения ще бъде здрав, бодър, жизнерадостен и работоспособен, ще стане като децата – с чиста и светла душа, с развити дарби и способности, готов на всяко добро дело, за да реализира по-хубав живот за себе си, за другите и заедно с другите.

„Макар и да не разбирам все още „как“ все повече разбирам, че тази утринна гимнастика – паневритмия е „висш космичен ритъм“ (буквален превод на думата „паневритмия“), който е преведен на езика на тялото, ума и сърцето на човека, защото няма как да не се усети, че по време на паневритмията в нас, в душите ни, се влива живот, сила, радост и красота. Именно от досега ни с Висшия разумен свят и съ-творчеството с положителните сили в природата, които градят в живота, паневритмията оказва мощното си благотворно въздействие върху човека, а „по неведомимте пътища Божии“ – и вън в света. Или най-общо казано паневритмията носи здраве, чрез нея могат да се трансформират всички отрицателни състояния, изобщо, който играе правилно и съзнателно една година паневритмия ще се подмлади и духом, и телом, а живота му неусетно ще стане по-лек и по-приятен. При това „Тия упражнения носят мир на земята!“

Затова паневритмията като мощно „оръжие“ на Любовта може да даде мощен тласък на „красивия велик процес, който става днес в колективната душа на човечеството – процес на пробуждане, просветление и освобождение“ за да дойде новия красив, по-добър живот, за който всички копнеем.

Като инструктор по паневритмия моята задача е да покажа правилно движенията, да представя принципите на упражненията, да се усвоят песните на паневритмията в „комплект“ с дълбокото дишане, но и да оставя всяка душа свободна, за да се разкриват пред нея истинно знанието и радоститие на тази „обширна наука и велико изкуство“ – Паневритмия.”