Фирмени констелации « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Фирмени констелации

Фирмените констелации служат за решение на професионални проблеми като трудности във взаимоотношенията във фирмата, финансови проблеми, проблеми с реализирането на дадени проекти и др. подобни.