Чигун « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Чигун

„Чигун е наука за същността и еволюцията на живата материя. Чрез дългогодишни наблюдения върху Природата, древните хора са доловили, че между човека и нея съществуват тесни вътрешни взаимовръзки. Тези знания са били анализирани и осмисляни след многократното им проверяване в процеса на хилядолетна практика.

Чигун представлява също така метод за саморегулация на здравето, психиката и ума, за постигане на дълголетие и качествено усъвършенстване на живата материя. Смелостта да бъде описван е идвала след десетилетия лични проверки и анализ.

Благодарение на теоретичните изследвания и практиката на много поколения хора, през хилядолетията знанията са били непрекъснато обогатявани, развивани и усъвършенствани, за да се превърнат накрая в неразривна по своята логичност и съдържание система.

От този процес можем да видим колко строго са се отнасяли древните хора към писмените послания и с каква отговорност към Истината са пристъпвали към писането на книги. Те са смятали, че не бива поради недостатъчно изясняване на нещата, да оставят погрешни тези и описания в книгите, та след излизането им на бял свят да предизвикат погрешни възгледи у обществото, а грешките да се предават и на следващите поколения.

Древните хора са писали трудовете си с изключителна отговорност към бъдещото човечество, ръководени от принципа: да не говориш за нещо, което не разбираш, да не пишеш за нещо, което не ти е ясно. Духът на този принцип постоянно ме води и учи: нищо безотговорно написано да не се оставя на поколенията!”

Ван Циенцюн – „Естествен чигун”, Част 1

Заниманията по чигун включват:

  • 16- те двигателни упражнения по книгата на д-р Ван Циенцюн – „Чигун – I – ва част” с представяне на упражненията от автентичен видеозапис на д-р Ван
  • Масаж на акупресурни точки по книгата „36 точки за здраве” на д-р Ван
  • Чигун медитация по книгата на д-р Ван Циенцюн – „Чигун – I – ва част”
  • Практични съвети, рецепти, продукти и билки от книгата на Ани Пешева „36 билки за здраве”, както и от семинари, курсове и конференции по чигун
  • Приятна китайска медитативна и лечебна музика