БОЛЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ /осъзната опитност/ « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

БОЛЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ /осъзната опитност/

 Какво значи човек да се излекува?

Това значи да се промени.

Как ще се промени?

Като се осъзнае. Т.е. излекуването е осъзнаване.

В каква посока?

В посока на разширение на съзнанието. Т.е. помъдряване. Гледане на света от една по- висока, по- висша перспектива, по- цялостно и всеобхватно.

Има израз: „Няма нелечими болести, има нелечими хора.”

А защо са нелечими?

Защото хората не искат да се променят, да се осъзнават.

А защо не искат?

Ума им пречи. И страховете. Те са тясно свързани. Страховете се раждат в ума.

Любовта – в сърцето.

Позитивната форма на страха не е смелостта, а любовта.

Затова лечението на болестите става с любов, чрез любов.

Излекуваните хора стават обичащи. Болестта ги научава на любов. Любов към себе си, към всичко останало. Това е един от пътищата на развитието. Той е най- бърз и най- категоричен. Не е за масово препоръчване, защото болката и страданието не са от най- приятните неща. А иначе, дори един грип идва, за да ни промени.

Ако се разболееш, първото нещо, което е добре да направиш, е да започнеш да даваш. Но не на лекарите, а на нуждаещи се. Второто е да започнеш да се радваш – все има на какво. Най- малко на това, което все още можеш да правиш, докато други не могат. Третото е да започнеш да обичаш. Болестите се настаняват на мястото на безлюбието.

Направиш ли първо, второ и трето, от там нататък става лесно. Излекуването е неизбежно, защото сте обречени на любов!

И така:

Давайте, за да сте здрави!

Помагайте и се радвайте, за да сте здрави!

Обичайте, за да сте здрави!

Диана

И като го нахвърлях това днес – 12.11.13 – „на един дъх”, поклащайки се в автобус № 604, ми хрумнаха и няколко римувани изречения:

За всичките Начала на света,

причината е все във Любовта.

Обичаш ли – живееш в Радостта,

копнежите изчезват, суетата.

В сърцето пък – отваря се вратата

към вечното Съзнание и смисъл.

Завръщаме се в Светлото Начало

на истинската Божия промисъл.