24.02.2012: Благотворителен концерт „Звукова импресия“ « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

24.02.2012: Благотворителен концерт „Звукова импресия“

Благодарим на всички, които се отзоваха на поканата и присъстваха на концерта, както и за помощта, която оказаха!