Разговор с вас « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Разговор с вас

Приятели, съмишленици, посетители на сайта на „Идея Вита“,

тази рубрика „Към Същността“ е моят разговор с вас – директно, без чужда помощ. Аз имам нужда от това, за да мога да кажа повече неща, без да ме „притиска“ времето и тогава, когато искам да го направя. Нашите срещи в рамките на събитията и мероприятията на Център „Идея Вита“ са много ценни и скъпи за мен, но все пак винаги са ограничени от времевата рамка и са свързани с „преместване в пространството“. Затова реших да пиша в тази рубрика, за да можете, когато поискате и където и да сте, да влезете и да почетете моите споделени с вас мисли, идеи, предложения, опити, прозрения…

Знам, че все повече хора имат нужда от това „да си излеят душата“ някъде и в нещо, да споделят с други. Аз не правя изключение. При мен разликата е в това, че аз имам възможност да се виждам с вас и в Центъра. И така, ако това, което четете ви подтиква към реализиране на някаква идея, споделете я и ако решим, може да я направим заедно, като вложим и нашата Любов. Защото… нали знаете?

„НИЕ ПРАВИМ ВСИЧКО С ЛЮБОВ“

Благодаря ви и ви обичам!

Диана