Какво е Взаимното Училище? « Център Идея Вита

Танци

За деца и родители

Какво е Взаимното Училище?

Взаимното училище е форма, при която едни помагат на други – по-големите на по-малките, по-опитните на по-неопитните, по-осъзнатите на по-начинаещите, овладелите практиките на желаещите да ги овладеят, получилите знания и достъп до знания на тези, които търсят и т.н.

В нашето Взаимно Училище ние сами се оценяваме, защото: аз си поставям задачка – цел да науча нещо, да овладея нещо и в зависимост от това какъв резултат ми носи при проверката в живота, в действителността, аз мога да разбера доколко и как съм го научил.