A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

За Фондация Идея Вита

Цели на Фондация „Идея Вита”:

 

Насърчаване на личностното и духовно израстване и обединение на хората, в съответствие с новия духовен потенциал и най-добрите човешки постижения във всички области на живота и за благото на всички хора.

 

Дейност на Фондация „Идея Вита”

 

С дохода от имуществото си и предоставените ѝ средства фондацията ще извършва следните дейности:
1. Участва в разработване и изпълнение на регионални, национални и международни програми и проекти, насочени към възраждане на духовността, културата, науката, социалното съзнание на обществото.
2. Организиране и провеждане на семинари, обучения, кръгли маси и дискусионни форуми.
3. Изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали и литература;
4. Развива библиотечна дейност, организира и провежда изложби и продажби на произведения на изкуството, книги и други предмети с висока художествена и духовна стойност, в съответствие с целите на фондацията;
5. Организира доброволчески инициативи, поддържа доброволчески мрежи и реализира проекти с участието на доброволци, в съответствие с целите на фондацията;

6. Организира дейности и проекти, насочени към развитието и възпитанието на деца и младежи;

7. Организира дейности и проекти, свързани с опазване и възстановяване на човешкото здраве и здравословния начин на живот.

Редът за осъществяване на дейността, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на фондацията.

 

Имущество и дарения на Фондация „Идея Вита”

 

Имуществото на фондацията се образува от предоставеното имущество чрез индивидуален акт на дарение при учредяването й.

 

В бъдеще активите на имуществото могат  да се увеличават от завещания и дарения без условия и тежести и други пожертвувания в полза на фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които подкрепят целите на фондацията.

Предмет на дарения или завещания могат да бъдат недвижими имущества, вещни права, пари, валута, ценни книжа, права върху акции и други имуществени права.

Разходването на имуществото на фондацията става по приети от нея вътрешните правила, с оглед осъществяване целите на фондацията.

Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона и целите на фондацията.

 

Управител и учредител на Фондация „Идея Вита“ е Диана Митева.

Адрес на седалището на Фондация „Идея Вита“ е София, бул „Витоша“ № 139, вх. Б, ет.1, ателие 2.